Bildiriler

Bildiri Özeti Kabul Edilen Yazarlar için Tam Metin Bildiri Gönderme Koşulları;

Bildiri özetleri kabul edilen yazarların, tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır; göndermek isteyenler için tam metin hazırlama koşulları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki kriterlere uygun olarak hazırladığınız tam metinlerinizi (.Word) formatında ve dosya adına yalnızca bildiri numaranızı yazarak en geç 15.12.2023 günü saat 23:59’a kadar sisteme yükleyebilirsiniz.

Yüklenen tam metinler dijital tam metin kitabında yer alacaktır. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

  • Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil (12 sayfayı geçmeyecek şekilde ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları baslık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir.
  • Baslık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları baslık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir.
  • Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır.
  • Araştırma metinlerinde GİRİŞ YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır.
  • Tablo baslıkları ait oldukları tablonun üzerinde, sekil ve grafik baslıkları ise ait oldukları sekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satir aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
  • Paragraflarda satir basları 1 cm girintili olmalıdır.
  • Kaynaklar yazar soyadlarına göre spirali olarak APA 7 (Amerikan Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde gecen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir.

Tam metin yükleme nasıl yapılacak?

  1. http://www.abstractModule.com/2023cocukgelisimi bağlantısını kullanarak abstractModule kullanıcı hesabınızla sisteme giriş yapınız.
  2. Sol taraftaki menüde yer alan “Bildirilerim/My Abstracts” bağlantısına tıklayınız.
  3. Özet numaranızın altında “Tam Metin Yükle” tuşunu kullanarak tam metninizi sisteme yükleyebilirsiniz.

 

15-17 Kasım 2023

Kongre Tarihleri

22 Eylül
2023

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi

29 Eylül
2023

Bildiri Özeti Sonuçları İlan Tarihi

16 Ekim
2023

Erken Kayıt Son Tarihi